Kreative Trøndelag

Internasjonalisering

 

 

Strindaelever deltar også skoleåret 2017/2018 i ulike internasjonaliseringsprosjekter.  Les mer

Eating for Life

Strinda deltar i Erasmusprosjektet "Eating for Life". Nå er to elever og to lærere i Italia.  Les mer

Omlegging av gang- og sykkelvei ved Strinda

I forbindelse med metrobusstrasé som skal bygges i Jonsvannsveien, vil det bli flere omlegginger av gang- og sykkelvei i nærheten av Strinda vgs. Les mer her.

Følg oss på sosiale medier