Kreative Trøndelag

Skolestart

 

Se oversikt over skolestarten mandag 15. august  Les mer

Elevpc høsten 2016

Fra høsten 2015 ble ordning med skoleeide elevpc-er avviklet og erstattet med en ny ordning der elevene eier datamaskinen selv.  Les mer

Søke stipend

Informasjonsmateriell fra Lånekassen til elever 2016-2017

   Les mer

Skoleskyssportal

Nå er skoleskyssportalen åpen for søknader (avstandsskyss og drosjeskyss med bakgrunn i legeattest). Søknadsfristen er endret til den 26. juni. Lenken til skoleskyssportalen er: https://www.stfk.no/skoleskyss.

 

 

Trafikksikkerhet

Viktig informasjon til elever og foresatte angående trafikksikkerhet i områdene omkring Strinda videregående skole.  Les mer