Kreative Trøndelag

Strindamusikalen 2016

Skolestart

Oppstart skoleåret 2015/2016 er mandag 17. august.

Vg1 møter kl. 9
Vg2 møter kl. 11
Vg3 møter kl. 12

Ny elevpcordning

Fra høsten 2015 avvikles ordningen med skoleeide elev-pcer og erstattes med en ny ordning der elevene eier datamaskinen selv. Les mer om dette på  http://stfk.no/elevpc

Nedlasting av Microsoft lisenskoder for avgangselever

Viktig å gjennomføre før man slutter som elev!  Les mer

Følg oss på Facebook