Kreative Trøndelag

Internasjonalisering

 

 

Strindaelever deltar også skoleåret 2015/2016 i ulike internasjonaliserings-prosjekter.  Les mer

Trafikksikkerhet

Viktig informasjon til elever og foresatte angående trafikksikkerhet i områdene omkring Strinda videregående skole.  Les mer

Sykle eller gå til Strinda

Vi oppfordrer elever og ansatte som har mulighet til det om å sykle eller gå til skolen. Se kart for gå- og sykkelavstander til og fra Strinda.
 Les mer

Aktiv sommer


Sør-Trøndelag fylkeskommune arrangerer for første gang kurstilbud i ukene 26 og 27, sommeren 2016  Les mer