Kreative Trøndelag

Nordisk mesterskap for kokk- og servitørlærlinger

Nordisk mesterskap for kokk- og servitørlærlinger ble arrangert på Strinda vgs. 17. og 18. april. Det ble til slutt sølv og bronse til de norske lærlingene. Et meget vellykket arrangement ble avsluttet med stor festbankett i Erkebispegården lørdag kveld.   Les mer

Tyske gjester

Åtte automasjonselever fra Kempten i Tyskland er nå på plass i Trondheim og på Strinda vgs.  Les mer

På rektors kontor

Strinda vgs. tar hvert år imot mellom 40-50 lektorstudenter fra NTNU. De har inntil åtte uker praksis hos oss. Les mer om dette i denne saken fra NTNU sine nettsider.

Ny elevpcordning

Fra høsten 2015 avvikles ordning med skoleeide elev-pc og erstattes med en ny ordning der elevene eier datamaskinen selv.  Les mer

Russenavn

NRK Midtnytt var til stede da Strindarussen og representanter fra skolen diskuterte den nært forestående russetida.  Les mer