Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > Fagtilbud > Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er et programområde for deg som er interessert i å jobbe med mennesker og som ønsker en variert og spennende arbeidsdag.

Hos oss på Strinda kan du etter Vg1 fortsette med utdanning både til helsefagarbeider og til barne- og ungdomsarbeider. I tillegg gir Strinda tilbud om påbygging til generell studiekompetanse. Det finnes mange ulike videreutdanninger, blant annet på høyskole; sykepleier, førskolelærer, sosionom m.m.

På Helse- og oppvekstfag er vi opptatt av at elever skal oppleve å bli ivaretatt, og at de skal vise at de forstår betydningen av å ivareta hverandre. Trivsel er nødvendig for å tilegne seg god læring, og skolen er opptatt av å skape et godt klassemiljø. Å vise gjensidig empati og omsorg er viktige egenskaper.

For å kunne arbeide innen helse- og oppvekstsektoren, må du ha solid fagkunnskap. Opplæringen vektlegger praktisk arbeid nært yrkene som elevene utdannes til, og du får arbeide med teorien på ulike måter. Avdelingen bruker digitale læringsarenaer aktivt, i tillegg til ordinære lærebøker.

Skal du bli en dyktig yrkesutøver, må du kunne samarbeide og kommunisere med andre. Gruppearbeid, rollespill i tillegg til samarbeid om praktiske oppgaver er derfor viktige arenaer for læring og vurdering.

På Vg1 vil du få orientering og veiledning gjennom hele året i forhold til videre valg. Du blir kjent med yrkene gjennom å være ute i praksis en dag i uka. Skolen får besøk av ulike yrkesgrupper på skolen. I tillegg har vi ekskursjoner, teoriopplæring og ulike andre aktiviteter. Lærerne har solid fagkompetanse knyttet til faget du utdanner deg i.

På Vg2 spesialiseres du innen barne- og ungdomsarbeiderfaget eller helsefagarbeider både gjennom ytterligere praksis på en arbeidsplass, praktiske aktiviteter på skolen og teoriopplæring, som er et nødvendig grunnlag for å arbeide som lærekandidat eller lærling.

Vg2 helsefagarbeider og Vg2 barn og ungdomsarbeiderfag har utveksling/praksis i  Spania, Ungarn og Finland.

Har du noen spørsmål? Ta kontakt med Liv Grønning, avd.leder Helse- og oppvekstfag.
, tlf. 91323815

 


Utskriftsvennlig versjon