Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > Fagtilbud > Helse- og oppvekstfag > Vg1 Helse- og oppvekstfag

Vg1 Helse- og oppvekstfag

Hva kreves av elevene i yrket:

For å kunne arbeide med mennesker i alle livssituasjoner kreves det kunnskaper om kommunikasjon og samarbeid. Bevisstgjøring av egne handlinger og ferdigheter gir kompetanse som gjør at en blir godt skikket/ egnet til yrket, yter god service og tar medansvar for arbeidsmiljøet.


Vi legger vekt på at elevene:

 • Får gode fagkunnskaper slik at menneskene de skal ta deg av kan kjenne seg trygge
 • Utvikler gode arbeids- og samarbeidsvaner (sosial kompetanse)
 • Blir ansvarsbevisste og selvstendige
 • Møter presis
 • Har lite fravær
 • Har vilje til å stå på fra første dag


Jobbmuligheter/videre utdanning

Eksempler på arbeidsplasser:

 • Barnehage
 • Skole- og fritidsordning
 • Sykehjem
 • Eldreboliger
 • Sykehus
 • Hjemmebaserte tjenester
 • Tannlegekontor
 • Apotek
 • Hudpleiesalong
 • Fotpleiesalong
 • Ambulansetjenester

Eksempler på samarbeidsbedrifter:  Ulike institusjoner, skoler, barnehager m.fl.

Eksempler på utdanning etter videregående skole:  Høgskoler: sykepleier, førskolelærer, lærer.

Fag og timefordeling på Vg1:

Felles programfag (17 t/uke)

Antall timer

Helsefremmende arbeid

7

Kommunikasjon og samhandling

5

Yrkesutøving

5

Fellesfag (12 t/uke)

 

Norsk

2

Engelsk

3

Matematikk

3

Naturfag

2

Kroppsøving

2

Prosjekt til fordypning

 

Prosjekt til fordypning

6

Gjennom skoleåret har 6 elever i hver termin, ved Vg1 HS, hatt Prosjekt til fordypning ved Ranheim sykehjem. Til sammen 6 t/uke, 1 dag i uka. Prosjektet har som tema: «Livsglede for eldre». Les mer om dette prosjektet her.


Utskriftsvennlig versjon