Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > Fagtilbud > Helse- og oppvekstfag > Vg2 Barne- og ungdomsarbeider

Vg2 Barne- og ungdomsarbeider

Hvordan bli barne- og ungdomsarbeider?

Vg1: Helse- og oppvekstfag, Design og håndverk eller tilsvarende 

Vg2:  i skole (Vg2 Barne- og ungdomsarbeider) 2 år som lærling i bedrift.

Aktuelle arbeidsplasser:
Barnehage, skole, skolefritidsordning, klubber, institusjoner for funksjonshemmede.

Arbeidsoppgaver:
Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0-18 år.

Viktige arbeidsoppgaver er:
Planlegge, gjennomføre og vurdere aktiviteter
Tilrettelegge for lek og fysisk aktivitet
Bruke sang, musikk, forming, litteratur og drama i det daglige arbeidet
Kommunikasjon med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status
Samarbeide med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere
Grensesetting, konfliktløsning og å være en tydelig voksenmodell og omsorgsperson.

Egenskaper:
Det er viktig å kunne omsette teoretiske kunnskaper i praksis. Du må være flink til å komme i kontakt med mennesker, ha samarbeidsvilje, samhandlingskompetanse, observasjonsevne og være ansvarsbevisst.

Formelle krav:
Utøvelsen av faget krever politiattest som viser at du ikke er siktet, tiltalt eller dømt for overgrep mot barn.

Arbeidsmarkedet:
Barne- og ungdomsarbeideren er en etterspurt yrkesgruppe i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

Videreutdanning:
Barne- og ungdomsarbeiderfaget er et godt utgangspunkt for videre utdanning i høyskolesystemet i forhold til yrker som for eksempel førskolelærer, lærer, fritidspedagog og barnevernspedagog. En må da per dags dato skaffe seg generell studiekompetanse i tillegg.

Fag- og timefordeling:

Felles programfag

Antall timer

Helsefremmende arbeid

5

Kommunikasjon og samhandling

5

Yrkesutøvelse

7

Fellesfag

 

Engelsk

2

Kroppsøving

2

Norsk

2

Samfunnsfag

3

Prosjekt til fordypning

 

Prosjekt til fordypning

9

Sjekk videoen under og se hvordan vi har det på Barne- og Ungdomsfag på Strinda vgs.

 

 


Utskriftsvennlig versjon