Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > Fagtilbud > Helse- og oppvekstfag > Vg2 Helsefagarbeider

Vg2 Helsefagarbeider

Helsearbeiderfag er noe for deg hvis du har hodet, gode hender og hjertet med i ditt arbeid. Er du nytenkende og kreativ? Liker du å samarbeide og jobbe selvstendig? Er du inkluderende og positiv? Har du evnen til å vise respekt, vise omsorg og ta ansvar?

Da er helsearbeiderfag noe for deg!     

 


Hva blir du god på som helsefagarbeider?

Helsearbeiderfag består av mye praksis i løpet av skoleåret. I møte med mennesker lærer du å gi omsorg og støtte til de som trenger det. Gjennom læringsarbeid som gir deg en faglig og personlig utvikling, får du gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Du vil da bli kvalifisert til å arbeide på sykehjem, sykehus, hjemmebasert omsorg, psykisk helsevern, rehabilitering, rusomsorg og institusjoner for barn, unge og eldre med ulike funksjonshemninger.

 

Lærling  - Fagbrev

To år i skole og to års opplæring i bedrift fører til fagbrev og yrkeskompetanse. Du får lønn i lærlingtiden og etter fire år kan du få en spennende og variert jobb med gode framtidsutsikter!

Med fagbrev som helsefagarbeider er jobbmulighetene gode og jobbalternativene mange. Du kan jobbe med mennesker fra 0 – 100 år.

 

Jobbmuligheter

Norge har et stort behov for å utdannet helsepersonell og jobbmulighetene er svært gode. Beregninger som statistisk sentralbyrå har gjort viser at behovet vil øke i årene som kommer. I 2035 vil det på landsbasis mangle 57 000 helsefagarbeidere. Det vil være pasienter nok til alle!

– så det venter en bransje med stort behov for deg i framtiden!

 

Videreutdanning

Vil du utvikle deg mer etter fagbrevet kan du ta videreutdanning innen eldreomsorg, rehabilitering, psykisk helse, barsel og barnepleier, kreftomsorg og lindrende pleie.

 

Hvorfor søke helsefagarbeider på Strinda vgs?

 

Velger du å være elev på helsefagarbeideren ved Strinda får du: 

  • engasjerte og oppdaterte lærere som legger til rette for at du skal mestre og lykkes på skolen.
  • varierte og kreative undervisning og arbeidsmetoder
  • nye, lyse og fine lokaler med gode fasiliteter for et godt arbeids- og læringsmiljø.
  • tett samarbeid med praksisstedene for at du skal trives og utvikle deg.
  • mulighet for praksisutveksling til Spania, Ungarn, Finland og Sverige over en periode på 3 uker.

Utskriftsvennlig versjon