Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > Fagtilbud > Idrettsfag

Idrettsfag

Program for Idrettsfag er et studieforberedende utdanningsprogram som gir generell studiekompetanse etter fullført treårig løp. Til Vg1 Idrettsfag kan inntil halvparten av elevplassene tildeles på grunnlag av dokumentasjon av idrettslige ferdigheter i tillegg til poeng beregnet på grunnlag av karakterer. Inntaket til Vg2 og Vg3 er endret: Ut ifra fylkets nye bestemmelse har eleven nå fortrinn til å fortsette på det lærestedet man er tatt inn på til Vg1, så framt det er bestått i fagene.

Fra og med høsten 2008 har skolen fått et såkalt ”spisset toppidrettstilbud” som er et samarbeid mellom Olympiatoppen Trøndelag fylkeskommune. Olympiatoppen kvalitetsikrer skolens tilbud i de «spissede» toppidrettene, og Strinda tilbyr idrettene ishockey, kjelkehockey, fotball jenter og friidrett. Inntaket til Vg2, Vg3 og Vg4 på «spisset toppidrett» skjer etter idrettslige kriterier under forutsetning av at eleven har faglig kompetanse til å gjennomføre og bestå utdanningsløpet. Dette er ”morgendagens toppidrettsutøvere” og disse elevene får tilbud om et 4-årig løp på Idrettsfag. Alle elever følger Vg1-timeplanen fullt ut. «Spissa»-elevene tar Vg2 og Vg3 over tre år. Se også menyvalg til venstre (Spisset toppidrett) med mer informasjon.

Daværende Sør-Trøndelag fylkeskommune inngikk høsten 2013 en samarbeidsavtale med RBK. Dette innebærer at mange RBK-spillere velger Strinda vgs. og Idrettsfag. RBK-spillerne trener i egne grupper på Lerkendal.

Skolen tilbyr elevene på «spisset toppidrett» fagene som kreves for opptak til teknologistudier (matematikk R1, matematikk R2 og fysikk FY1). Andre fagønsker utover dette blir kun oppfylt dersom det timeplanteknisk er mulig, og om det er plass i undervisningsgruppene.

Beskrivelse av valgfrie programfagene Breddeidrett (BID) og Toppidrett (TID).

Vår skole kan tilby et bredt spekter av idretter. 5t i uka velger man enten
programfaget Toppidrett (TID) eller Breddeidrett (BID) i Vg1. Programfagene TID og BID kan også velges av elever på studiespesialisering med noen presiseringer: det finnes en egen kode for studiespesialisering med toppidrett for Vg1 i Vigo. Stud.spes.elever kan ikke velge Toppidrett ishockey. Stud.spes.elever som ikke søker seg inn på koden «stud.spes. med Toppidrett i Vg1», kan velge topp- og breddeidrett fom Vg2 så fremt det er plass i gruppene. Forutsetning for å gå på Toppidrett er at man er aktiv konkurranseutøver.

Breddeidrett

Innhold av aktiviteter vil variere noe fra år til år, bl.a. avhenger det av gruppas sammensetning og skolens økonomi. Tradisjonelt har det vært for eksempel ulike ballspill, turn og utendørsaktiviteter som ski og skøyter. Både stuping, kajakk, klatring og curling har vært på programmet. Basistrening i form av spenst, styrke og hurtighet vil også være sentrale aktiviteter. Undervisningen foregår både i og utenfor skolen. Breddeidrett passer for ALLE, om du er toppidrettsutøver eller ikke driver egen idrett lenger, men som ønsker en artig og variert skolehverdag.

Toppidrett fotball gutter

Fotball er den største idretten på idrettsfag med ca. 90 utøvere. Vi har spillere som
spiller på mange ulike nivå; aldersbestemt landslag, idrettslag som Strindheim, Byåsen med flere. Vi opererer i dag med tre ulike grupper, som er nivådifferensiert uavhengig av klassetrinn. Her kan spillere kvalifisere seg opp eller ned gjennom hele året. Treninga foregår på kunstgress vår og høst. På vinterstid benyttes cageballbaner og skolens egne lokaler.

Toppidrett fotball jenter

Jentegruppa (ei gruppe) følger stort sett det samme opplegget som «Toppidrett fotball gutter» mht. treningsopplegg og fasiliteter.

Keepertrener fotball

Vi har en egen gruppe for keepere som både jenter og gutter kan velge. Gruppa har et spesialopplegg i tett samarbeid med de andre fotballgruppene.

Toppidrett håndball

Håndball er i all hovedsak lagt til Leangen idrettshall. Vi vektlegger individuell
utvikling av prestasjonsbestemmende basisferdigheter, med spesiell fokus på spenst, hurtighet, styrke, skadeforebygging og tekniske momenter.

Spisset toppidrett fotball jenter

«Spisset toppidrett kvinnefotball» er for fotballjenter som ønsker å satse for fullt
på idretten. Utøvere til dette tilbudet bør være på et høyt nivå i fotball. Vi har et tett samarbeid med Trondheims- Ørn og Olympiatoppen Midt-Norge. Det er individuell tilrettelegging for utøveren gjennom et tett samarbeid med klubbtrener(e). Treninga foregår delvis på skolen og ellers benyttes stort sett fasiliteter som Trondheims-Ørn disponerer.

Toppidrett friidrett og spisset toppidrett friidrett

Friidrettstilbudet ved Strinda består av Toppidrett og Spisset toppidrett. Toppidrett (5 timer) tilbys til alle elever på studieforberedende, mens spisset toppidrett (9 timer) er for de aller beste på Idrettsfag. Friidrettstreninga ledes av to faglærere som til sammen har spesialkompetanse i samtlige øvelser. Modellen er lagt opp slik at alle friidrettsutøvere trener sammen 5 timer i uken, mens de som går spisset toppidrett har 4 timer i tillegg til dette. Gjennom høsten og våren trener vi på Øya. På vinteren trenes det i Ranheim friidrettshall og på skolen.

Toppidrett ishockey og spisset toppidrett ishockey

Toppidrett ishockey ved Strinda og Charlottenlund vgs. i Trondheim er tilbud til elever som ønsker å kombinere utdanning og ishockey. Tilbudet er i en særstilling på landsbasis, da det tar utgangspunkt i det offentlige skoletilbudet som hos oss omfatter både Idrettsfag og yrkesfaglig studieretning. Utøverne får da mulighet til å kombinere idrett og utdanning. For de som er kvalifisert på ”spisset toppidrett ishockey” vil samlet trening i skoletida utgjøre 12 timer. All istrening foregår i Leangenhallen. 

Spisset toppidrett kjelkehockey

Stort sett samme opplegg som «spisset toppidrett ishockey». All trening foregår i Leangenhallen.

Annet

Elever som går 4-årig løp på Idrettsfag får avkorting i stønaden fra lånekassen i Vg2, Vg3 og Vg4 pga. redusert timetall. Spørsmål som gjelder lånekassen og økonomisk støtte er i utgangspunktet en sak mellom lånekassen og eleven.

Kontaktinfo:
Berit Grøtte, avd.leder tlf.47233621


Utskriftsvennlig versjon