Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > Fagtilbud > Idrettsfag > Spisset toppidrett

Spisset toppidrett

Last ned infoskrivet som et worddokument

Særskilt info til søkere ved Spisset toppidrett kvinnefotball

Om inntak

Elevene søker seg inn på et 4-årig løp på Vg1 og kan komme inn på grunnlag av idrettslige ferdigheter. Elevene må så senere i skoleløpet kvalifisere seg til opptak til spissa gruppene i Vg2, Vg3 og Vg4. Det er ingen automatikk at man kan få fortsette det 4-årige løpet selv om man ble tatt opp til Vg1 og i løpet av Vg1.

Om fagvalg utover 3-årig Idrettsfag i 4-årig løp

Elevene på spisset Idrettsfag har 35-timers uke på linje med ordinært idrettsfag i Vg1. De to siste årene av ordinær Idrettsfag spres over 3 år for å imøtekomme behov for tid til skolegang og trening. Det er utifra Olympiatoppens målsetting om ”morgendagens toppidrettsutøvere” at elevens totalbelastning blir redusert.

Skolen har satt opp en timeplan for det 4-årige løpet. Om en elev sterkt ønsker å lese et eller flere obligatoriske fag som tilbys på et høyere trinn på Idrettsfag, vil dette måtte vurderes av spisset Toppidrettslærer, kontaktlærer og avdelingsleder.

Skolen tilbyr elevene på spisset Toppidrett fagene som kreves for opptak til teknologistudier (matematikk R1, matematikk R2 og fysikk FY1). Andre fagønsker utover dette blir kun oppfyllt dersom det timeplanteknisk er mulig og om det er plass i undervisningsgruppene.

Ved evt.slutt i løpet av skolegangen og primærvitnemål

Dersom en elev av ulike grunner (som for eksempel sykdom, skade, manglende motivasjon) ikke velger å fortsette eller ikke kan fortsette på det 4-årige løpet, kan eleven få skoleplass på det ordinære 3-årige Idrettsfag så framt dette er elevens ønske. Et slikt skifte må normalt foretaes så snart som mulig i 2. år. Hvis et skifte skulle være aktuelt sent i skoleåret i Vg2, må eleven melde seg opp som privatist medio januar for å ta de fagene man ikke har fulgt. Skolen prøver å tilrettelegge for hospitantstatus i disse fagene. En elev som ønsker å avslutte spisset toppidrett i 3. år, vil normalt likevel bare kunne fullføre utdanningen på fire år.

Om en elev avslutter det 4-årige spissa Idrettsfag, vil man likevel kunne få primærvitnemål med å ta det ordinære idrettsfag på 4 år.

Berit Grøtte
Avd.leder idrett                          

 

____________________________________________________________

 

 

Undertegnede elev og foresatte har lest og godtatt informasjonen om 4-årige spissa Toppidrett.

 

 

Sign. elev_________________________         Dato:________________

 

 

 

Sign. foresatte____________________ Dato:________________


Utskriftsvennlig versjon