Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > Fagtilbud > Om fagtilbudet vårt

Om fagtilbudet vårt

Skolen tilbyr fem utdanningsprogram: Elektrofag, Restaurant- og matfag, Helse- og oppvekstfag, Idrettsfag og Studiespesialisering. I tillegg har Strinda en egen klasse for Alternativ opplæring (AO). Dette er et utdanningsløp som er tilpasset elever med behov for spesialundervisning.

Studieforberedende eller yrkesfaglig opplæring?

I videregående opplæring skiller vi mellom studieforberedende og yrkesfaglig opplæring. Den studieforberedende opplæringen legger mest vekt på teoretisk kunnskap og gir studiekompetanse. Velger du studieforberedende opplæring, kan du ta videre studier ved høyskole eller universitet etter 3 år.

Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke og gir yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev. Velger du yrkesfaglig opplæring, har du muligheten til å gå ut i yrkeslivet etter 3–5 år, eller du kan ta videre utdanning, f.eks. ved en fagskole. Du har også muligheten til å ta påbygging til generell studiekompetanse hvis du vil studere videre ved høyskole eller universitet.

Les mer om de ulike utdanningsområdene i menyen til venstre.


Utskriftsvennlig versjon