Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > Fagtilbud > Restaurant- og matfag > Vg1 Restaurant- og matfag

Vg1 Restaurant- og matfag

På Vg1 Restaurant- og matfag har du muligheten til å prøve deg på hele tolv yrker før du bestemmer deg for hva du vil satse på.

 

Yrkene er: Butikkslakter, pølsemaker, kjøttskjærer, slakter, institusjonskokk, servitør, restaurantkokk, sjømathandler, baker, konditor, fagarbeider sjømatproduksjon, fagarbeider industriell matproduksjon.

Informasjon om de ulike yrkene ligger under Vg2-sidene i menyen til venstre. I tillegg inneholder linkene nederst på denne siden relevant informasjon. 

 

Vg1 Restaurant- og matfag

Er du interessert i kosthold og ernæring? Liker du å tilberede og servere mat? Da er Restaurant- og matfag kanskje noe for deg. Vg1 Restaurant- og matfag gir deg en solid plattform innen faget og gjør deg i stand til å velge videre utdaninngsvei. På Vg2 velger du den yrkesretningen som interesserer deg mest. Dette året får du muligheten til å spesialisere deg innenfor den valgte fagretningen.

Gjennom begge årene på Strinda får du anledning til å gjennomføre selvstendige prosjekt til fordypning i programfagene. Den praktiske delen av opplæringen skjer gjennom utplassering i en eller flere bedrifter. Når du skal søke lærlingeplass, er det viktig å huske at arbeidsgiver er like opptatt av punktlighet, lavt fravær, fysisk form som gode karakterer.

"Jobbgaranti"

Uansett hvilken yrkesretning du velger innen Restaurant- matfag har du gode jobbmuligheter etter gjennomført studie. Utdanningsprogrammet vårt er også fleksibelt. Føler du at et annet av yrkene innenfor Restaurant- og matfag passer bedre for deg, kan du bytte uten at du må "rykke tilbake til start".

Læretiden i bedrift strekker seg normalt over to år. Opplæringen avsluttes med fag- eller svenneprøve. Når fagprøven er bestått, får du et bevis på at du er fagarbeider og at du har en yrkeskompetanse.

Dersom du vil ta høyere utdanning på høgskole eller universitet, må du ta et år med allmennfaglig påbygging slik at du oppnår studiekompetanse.

Skolens fasiliteter

Strinda videregående skole har totalt åtte kjøkken, serveringslokaler eller verksteder som er spesielt tilrettelagt for Restaurant- og matfag. Gruppene på Vg1 er organisert i team som består av tre grupper. Disse har praksisundervisning på verksted to til tre dager i uken. Vg1 disponerer to kjøkken til praksisundervisningen samt alle Vg2-kjøkken, serveringslokaler og verksteder i prosjekt til fordypning.

Litt om eksamen


Denne foregår på tradisjonelt vis i fellesfagene. Det er ikke eksamen på Vg1 i programfagene eller prosjekt til fordypning. 

Fag- og timetall Vg1

Fellesfag: 12 t. pr uke

Norsk            2t.
Engelsk         3t.
Matematikk   3t.
Naturfag        2t.
Kroppsøving  2t.

Felles programfag: 17 t.pr. uke

Bransje, fag og miljø
Kosthold og livsstil
Råstoff og produksjon

Prosjekt til fordypning:6 t. pr. uke

Samarbeidspartnere for Strinda videregående skole.


Strinda videregående skole har knyttet til seg flere store og interessante samarbeidspartnere i næringslivet både innenlands og utenlands.
Samarbeidspartnere innenlands er bedrifter som du vil lære å kjenne ved at de gir forelesninger/presentasjoner av seg og sitt fagområde. Du vil også få være med på bedriftsbesøk og eventuelt utplassering i prosjekt til fordypning.
Internasjonalt har Strinda videregående skole knyttet seg opp mot skoler i Sverige, Finland, Polen, Spania, Italia og Ungarn. Hvert år deltar våre elever på ulike utvekslingsprosjekt hvor man jobber i en bedrift og blir bedre kjent med landets matkultur og språk. I tillegg får noen av våre elever også muligheten til å delta i konkurranser som. f.eks Tinecupen.

 

Relevante linker:

www.vilbli.no
www.restaurantogmatfag.no
http://www.okhrt.no/
http://www.okms.no/
http://www.oksf.no/#cid=1

 

 

 


Utskriftsvennlig versjon