Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > For elever > Fastlege i Trondheim mens du studerer?

Fastlege i Trondheim mens du studerer?

Når du studerer i Trondheim er det en fordel å ha fastlege her. Det er hos fastlegen du får den beste behandlingen, fordi legen kan bli kjent med deg og følge opp behandling over tid. Vi vil derfor oppfordre deg til å velge fastlege FØR du kommer i en situasjon med akutt behov for legetjenester.

Legevakta er også kommunal, men skal kun gi tilbud til de som har akutt oppstått sykdom (eks. brystsmerter, slag, blodforgiftning etc. og små barn med langvarig høy feber /nedsatt bevissthet prioriteres) eller forverring av kronisk sykdom og som derfor ikke kan vente på ledig time hos fastlegen. Du kan derfor bli avvist ved legevakta med beskjed om å gå til et av legesentrene. Legevakta har ikke tilgang til dine journalopplysninger fra andre steder.

Dersom du ikke har valgt fastlege i Trondheim, kan du enkelt gjøre dette. (se under forrige hovedoverskrift). Hjemstedsadressen din er ikke av betydning for valg av fastlege.

Legesentrene er oppfordret til å ta deg i mot som pasient så fort du har valgt en av legene der som fastlege gjennom helsenorge.no. Du har rett til å bytte tilbake til din gamle fastlege innen tre år.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne på e-post:


Utskriftsvennlig versjon