Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > «Dette var jammen på tide!»

«Dette var jammen på tide!»

De var åpenbart tilfreds med muligheten for å gjøre seg kjent med egne elevers skoletilbud etter grunnskolen. Besøket har vært planlagt av forum for rådgivere og rektorer i region Trondheim nord/øst.

Lærere fra Sunnland, Rosenborg og Hoeggen skoler møtte representanter fra ledelse, idrettsfag og tre yrkesutdanninger ved Strinda videregående skole, mens lærerne fra Blussuvold, Charlottenlund ungdomsskole og Markaplassen skole fikk tilsvarende møte ved Charlottenlund videregående skole.

«Dette gjør vi for å styrke karriereveiledningen for elevene i grunnskolen» sier rektor Trond Hofstad i sin velkomsthilsen til de mer enn hundre lærerne som var møtt fram. «Dere tilbringer mange timer sammen med ungdommene og kjenner dem godt. Vi trenger hjelp av dere til å gi dem god og riktig veiledning for valg av videregående opplæring». 

Rektoren fortsetter slik: Vi ønsker å sikre et helhetlig skoleløp for elevene. Skal vi greie å legge til rette for en god overgang fra ungdomsskolen til videregående skole, må vi også finne rom for samarbeid. I denne omgangen har vi fokus på yrkesfagene. I det videre ønsker vi å legge til rette for samarbeid og utveksling av erfaringer innen flere fagområder. Vi trenger å bli bedre kjent med ungdomsskolens arbeidsmåter og omvendt.

Etter fellesøkta, fikk lærerne møte skolens utdanningstilbud innen idrettsfag, restaurant- og matfag, elektrofag samt helse- og oppvekstfag.

Rektoren fortsetter slik: Vi ønsker å sikre et helhetlig skoleløp for elevene. Skal vi greie å legge til rette for en god overgang fra ungdomsskolen til videregående skole, må vi også finne rom for samarbeid. I denne omgangen har vi fokus på yrkesfagene. I det videre ønsker vi å legge til rette for samarbeid og utveksling av erfaringer innen flere fagområder. Vi trenger å bli bedre kjent med ungdomsskolens arbeidsmåter og omvendt.

Etter fellesøkta, fikk lærerne møte skolens utdanningstilbud innen idrettsfag, restaurant- og matfag, elektrofag samt helse- og oppvekstfag.

Faglederne ved Strinda videregående skole gjorde det helt klart for ungdomsskolelærerne at de vil være velkommen med elever for hospitering og samarbeid på ulike måter. Det ble godt mottatt. 


Utskriftsvennlig versjon