Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Innovasjonscamp

Innovasjonscamp

21. januar 2016 markerte starten på et nytt samhandlingsprosjekt på Strinda mellom Vg2 Helse- og oppvekstfag og Vg1 Elektrofag. I løpet av to dager jobbet elevene på HO og Elektro i grupper med oppgaver knyttet til temaer innen miljø. Elevene benyttet informasjonen de fikk til å lage forslag og løsninger til problemstillingene. Målet med prosjektet er å videreutvikle elevenes skaperglede og kreativitet. Fredag 22. januar presenterte elevene arbeidene sine.

Se presentasjonsvideo for inovasjonscamp 2016 på Strinda

Se flere bilder fra de to inovasjonscamp i disse to albumene

Dag 1

Dag 2


Utskriftsvennlig versjon