Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Levende fôr

Levende fôr

Prosjektet heter «Levende fôr» og idéen er hentet fra fiskeoppdrettnæringen. Når laks er ferdigklekket er de store og tøffe nok til å spise pellets (vegetabilsk fôr). Andre fiskeyngel, som torsk, er for små og må ha levende mat. Elevene dyrker opp en type slike organismer som kalles rotatorier. Prosjektet går ut på å undersøke hvilke vilkår som passer disse organismene best. Målet er å dyrke opp flest mulig slike rotatorier og mest effektivt. Elevene undersøker flere parametre som temperatur, mattype (gjær eller alger) og mye eller lite mat. Tilsammen har de satt ut åtte bøtter med rotatorier med ulike forhold. Disse skal stå i 10 dager. Hver dag telles det hvor mange rotatorier det er i hver bøtte. Vi startet med 450 000 i hver av de åtte forklarer lærer Einar Solstad. Hvordan dette utvikler seg vil avhenge av de ulike levevilkårene. Vi må også mate dem hver dag, og da må vi vite hvor mange det er slik at vi kan tilpasse matmengde til det riktige antallet. Lærer og biolog Anders Hageler leder forskningsprosjektet sammen med Solstad.


Utskriftsvennlig versjon