Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Samfunnsgeografi på tur

Samfunnsgeografi på tur

Elevene i samfunnsgeografi var tirdag på besøk på NTNU Dragvoll. Der møtte de fire studenter fra henholdsvis Uganda, Ghana, Zambia og Bangladesh. Målet var å lære om hvilke utfordringer utviklingsland står overfor. Elevene fikk også en orientering om studietilbudet ved Geografisk institutt.


Utskriftsvennlig versjon