Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > Tjenester > Elevtjenesten

Elevtjenesten

Elevtjenesten Strinda vgs. skoleåret 2017-2018.

Elevtjenesten kan kontaktes hvis det oppstår problemer eller utfordringer i forbindelse med skolegangen din, eller som påvirker skolegangen din. Vi bidrar også til at dine rettigheter som elev blir ivaretatt. Vi tilmelder også til PPT eller skolehelsetjenesten når det er nødvendig.

 

Eksempler på dette kan være:

  • At du strever i fag og har vansker med å forstå det som skal læres.
  • Tilrettelegging for elever med spesialpedagogiske behov.
  • Vansker i skolemiljøet, f.eks. mobbing, mistrivsel, vansker med medelever eller lærere.
  • Sosiale og personlige problemer av ulik art.
  • Rusproblemer.

 

Betty Rabben: Fagleder, leder av elevtjenesten og spes.ped. koordinator. Ungdomsskolekontakt. Rådgiver og ansvarlig for Alternativ opplæring (AO).

Tlf. 72813523/41009092. E-post:

 

 

 

 

Ola Andreas Skevik: Fagleder og sosial pedagogisk rådgiver for studiespesialisering. Koordinator for elevdemokrati og helhetlig læringsmiljø. Ansvarlig for elevrådet og samarbeid med russestyret.

Tlf. 72814451/93213408. E-post:

 

 

 

Eli Reiten Aksdal: Rådgiver og spesialpedagogisk tilrettelegger ved Elektrofag og Restaurant- og matfag.

Tlf. 72813758/41422540. E-post:

 

 

 

Laila Werenskiold: Rådgiver og karriereveileder for studiespesialisering, idrettsfag og påbygging. Følger opp elever som skal på utveksling.

Tlf: 72811789/46904208. E-post:

 

 

 

 

 

Silvia Kåsbøll: Rådgiver for helse- og oppvekstfag og sosial pedagogisk rådgiver for idrettsfag og påbygging.

Tlf: 72814854/45043448. E-post:

 

 

 

 

Janicke Rangø Bu: OT-Rådgiver. Oppfølgingstjenesten for videregående opplæring er et tilbud for elever som ikke har søkt skoleplass, takker nei til skoleplass eller avbryter skolegangen i. Jobber forebyggende i skolen og har samtaler med alle elever som vurderer avbryte skoleløpet. OT samarbeider med NAV og kan gi råd og veiledning om veien videre.

Tlf. 72814621/95140410. E-post:

 

 

Rannveig Odnes: Barnevernspedagog/miljøterapeut med videreutdanning i depresjonsmestring for ungdom.

Tlf: 72814784/48267427. E-post:

 

 

 

 

Lars Vanvikmyr: vernepleier/miljøterapeut med ansvar for forebyggende rusarbeid.

Tlf: 72814335/48262418. E-post:

 

 

 

Miljøterapeutene jobber i elevmiljøet og har et blikk for de elevene som trenger å bli sett litt ekstra. Motiverer, støtter og er samtalepartnere for elever som ønsker og trenger det.

Gir alle elevene på vg1 veiledning i psykisk helse.

Arrangerer hybeltreff for skolens hybelboere og har et ekstra blikk for de som bor alene.

Bistår elevene med konfliktløsning, bolig, økonomi og små og store utfordringer som dukker opp i hverdagen og som påvirker elevens læringsmiljø.

 Utskriftsvennlig versjon